5 February 2012

bORANG pEMARKAHAN


BORANG PEMARKAHAN (SEKOLAH MENENGAH)
PERTANDINGAN PIDATO PIALA KPM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Giliran Peserta …........
Bahagian  Pertama :           7 minit
Idea/ Isi
(30 markah)
Bilangan Idea/Isi
Idea/Isi
(2 markah)
Huraian
(4 markah)
Contoh/Data
(3 markah)
Jumlah
Peserta akan diadili dari segi:
-idea/ isi yang bernas
-huraian yang jelas
-data / contoh  yang tepat/logik
-Maksimum 3 idea/isiIdea/ Isi  1
Idea/Isi   2
Idea/Isi   3
Takrifan tajuk
Markah maksimum 3


Jumlah markah idea/isi dan takrifan

Bahasa
(20 markah)
Peserta akan diadili dari segi:
- bahasa yang jelas
- bahasa baku
- gaya bahasa yang berkesan/ tepat
Tatabahasa   (10 markah)

Gaya bahasa yang berkesan   (5 markah)

Bahasa baku    (5 markah)

Jumlah markah bahasa  

Penyampaian,  persembahan, adab dan bonus
(50 markah)


Peserta akan diadili dari segi:
-kepetahan
-kelancaran
-intonasi suara
-gaya yang menarik/berkeyakinan
-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien
-susunan idea/isi

Adab
Peserta akan akan dipotong  5 markah maksimum jika :
- menyentuh isu sensitif
- menggunakan bahasa yang kurang sopan
- tidak sempat membuat kesimpulan

Bonus 
Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan diri
Kepetahan, kelancaran, dan intonasi suara  ( 10 markah)

Penyampaian/persembahan yang menarik   (10 markah)

Susunan  idea/isi  (10 markah)

Berkeyakinan, dapat mempengaruhi dan menarik perhatian audien (10 markah)

Adab    (5 markah)

Bonus (5 markah)

Jumlah markah persembahan, penyampaian, adab dan bonusJumlah markah keseluruhan  :   100 %

Disahkan oleh:

               Tandatangan:……………………………………….                         
              
(Nama Hakim  :.....................................................................)                                                                               Tarikh :.............................

BORANG PEMARKAHAN(SEKOLAH MENENGAH)
PERTANDINGAN PIDATO PIALA KPM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Giliran Peserta …........
Bahagian  Kedua(Spontan):         4 minit
Isi
(40 markah)
Bilangan Idea/isi
Idea/Isi
(5 markah)
Huraian
(10markah)
Contoh/Data
(4markah)
Jumlah
Peserta akan diadili dari segi:
-idea/ isi yang bernas
-huraian yang jelas
-data / contoh  yang tepat/logik
-Maksimum 3 idea/isi

Isi  1
Isi  2
Takrifan tajuk (2m)
Markah maksimum 2
Jumlah markah idea/isi

Bahasa
(30 markah)

Peserta akan diadili dari segi:
- bahasa yang jelas
- bahasa baku
- gaya bahasa yang berkesan/ tepat
Tatabahasa   (10 markah)

Gaya bahasa yang berkesan   (10 markah)

Sebutan bahasa    (10 markah)

Jumlah markah bahasa  

Penyampaian, persembahan, adab dan bonus
(30 markah)


Peserta akan diadili dari segi:
-kepetahan
-kelancaran
-intonasi suara
-gaya yang menarik/berkeyakinan
-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien
-susunan idea/isi

Adab
Peserta akan akan dipotong 5 markah maksimum jika:
- menyentuh isu sensitif
- menggunakan bahasa yang kurang sopan
- tidak sempat membuat kesimpulan

Bonus
Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan diri
Kepetahan, kelancaran nada, intonasi suara menyakinkan  ( 5 markah)

Gaya yang menarik   (5 markah)

Isi yang tertib    (5 markah)

Penyampaian isi yang tersusun atau teratur   (5 markah)

Adab    (5 markah)

Istimewa   (5 markah)

Jumlah markah persembahan, penyampaian, adab dan bonus


Jumlah markah keseluruhan  :   100 %
Disahkan oleh:

               Tandatangan:……………………………………….                         
              
(Nama Hakim:..........................................................)                                                                                         Tarikh :.............................

No comments:

Post a Comment